Rodinné právo

  • príprava návrhov na rozvod a úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom
  • príprava návrhov na vyporiadanie BSM
  • príprava návrhov na úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom
  • príprava návrhov na určenie výživného
  • zastupovanie v konaní o rozvod, o vyporiadanie BSM, o úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom a v konaní o určenie výživného

 

SP
ÄŤ